დამატებითი აქსესუარები

  • Optional Accessories

    დამატებითი აქსესუარები

    მშრალი გოგირდოვნება არის მარტივი, ეფექტური და შედარებით დაბალფასიანი გოგირდოვანი მეთოდი. ზოგადად ის შესაფერისია ბიოგაზის გოგირდოვებისთვის მცირე რაოდენობით ბიოგაზითა და წყალბადის სულფიდის დაბალი კონცენტრაციით. ბიოგაზის წყალბადის სულფიდის (H2S) მშრალი მოცილების აპარატურის ძირითადი პრინციპი არის მეთოდი, რომლის დროსაც O2 ჟანგავს H2S გოგირდის ან გოგირდის ოქსიდებში, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მშრალი დაჟანგვა. მშრალი პროცესის მოწყობილობის შემადგენლობაში შედის შემავსებლის შეყვანა კონტეინერში, ხოლო შემავსებლის შრეში შედის გააქტიურებული ნახშირბადი, რკინის ოქსიდი და ა.შ.